Pages - Menu

May 05, 2012

Jadual Peperiksaan Mei 2012

MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
14 MEI 2012
(ISNIN)
8.30 - 11.00 am
(2 Jam 30 Minit)
PISMP SEM. 1
FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA
EDU3101
85
AL-FARABI
PHILOSOPHY AND EDUCATION IN MALAYSIA
130
8.30 - 11.00 am
(2 Jam 30 Minit)
DPLI SEM. 1
PEDAGOGI
EDM2104
94
309
14 MEI 2012
(ISNIN)
2.30 - 5.00 pm            (2 Jam 30 Minit)
PISMP SEM. 3
PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU
EDU3104
257
AL-FARABI
CLASSROOM MANAGEMENT & BEHAVIOUR
57


314


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
14 MEI 2012 (ISNIN)
2.30 - 3.15 pm         (1 Jam 15 Minit)
PPISMP SEM. 2
ENGLISH LANGUAGE
PI2311P5
41
MIKRO 1


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
15 MEI 2012 (SELASA)
8.30 - 11.00 am
(2 Jam 30 Minit)
PISMP SEM. 5
BUDAYA & PEMBELAJARAN
EDU3106
216
AL-FARABI
8.30 - 9.45 am
(3 Jam)
PPISMP SEM. 2
BAHASA MELAYU 1
PM1311P4
26
BAHASA ARAB 1
BA1311P4
41
283
15 MEI 2012 (SELASA)
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
PISMP SEM. 7
BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK
EDU3107
162
AL-FARABI
DPLI SEM. 1
LISTENING AND SPEAKING SKILLS AND LANGUAGE ARTS
ELL2103
35
BIDANG KEGIATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
SVC2103
56
PPISMP SEM. 2
SEJARAH POLITIK MALAYSIA SEHINGGA AWAL ABAD KE 20
SJH1103
26279


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
16 MEI 2012 (RABU)
8.30 – 9.45 am       (1 1/4 Jam)
PPISMP SEM. 1 (GSTT)
BAHASA MELAYU I
PM1311P4
9
MIKRO 1
8.30 - 11. 00 am   (2 1/2 JAM)
PISMP SEM. 1
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
EDU3102
85
CHILD DEVELOPMENT
10


104
8.30 - 11. 00 am   (2 1/2 JAM)
PISMP SEM. 1
CHILD DEVELOPMENT
EDU3102
120
MIKRO 2


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
16 MEI 2012 (RABU)
8.30 - 11. 00 am    (2 1/2 Jam)
PPG SEM. 2
MURID DAN ALAM BELAJAR
EDU3103
298
AL-FARABI
LEARNING AND THE LEARNERS
22
320
8.30 - 11. 00 am    (2 1/2 Jam)
PPG SEM. 2
LEARNING AND THE LEARNERS
EDU3103
25
H1
25
H2
15
H3
65

TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
16 MEI 2012 (RABU)
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 JAM)
PPISMP  SEM. 1 (GSTT)
PENGANTAR SEJARAH
SJH1101
9
AL-FARABI
2.30 - 5.00 pm       (2  1/2 Jam)
PISMP SEM. 3
TEACHING LISTENING & SPEAKING SKILLS IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM
TSL3105
57
PEMULIHAN & PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
BMM3106
22
PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR - MENGGAMBAR, MEMBUAT CORAK & REKAAN
PSV3106
23
PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH
PIM3106
65
POLITIK DAN KERAJAAN
PSS3106
21
RESOS DALAM MATEMATIK
MTE3106
40
BERFIKIR DAN BEKERJA SECARA SAINTIFIK
SCE3106
45
PENTAKSIRAN  DALAM PENDIDIKAN KHAS
PKU3106
22
PENTAKSIRAN  DALAM PEMULIHAN
PKP3106
20


324


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
16 MEI 2012 (RABU)
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
PISMP SEM. 5
MENGAJAR NOMBOR, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN
MTE3109
48
MIKRO 2
SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL
PSS3109
42
MULTIMEDIA KREATIF DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL
PSV3109
20


110
PENGURUSAN SUMBER & PENGAJARAN MIKRO & MAKRO PENDIDIKAN ISLAM
PIM3109
21
MIKRO 1
TENAGA DALAM KIMIA
SCE3109
22
KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK
PKP3110
19
MORFOLOGI BAHASA MELAYU
BMM3109
21
TERAPI DALAM PENDIDIKAN KHAS
PKB3109
22


105


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
19 MEI 2012  (SABTU)
8.30 - 11.30 am      ( 3 JAM)
PPG SEM. 2
ELT METHODOLOGY
TSL3103
87
AL-FARABI
19 MEI 2012  (SABTU)
2.30 - 5.00 PM (2 1/2 JAM)
PPG SEM. 2
GEOMETRI
MTE3102
143
AL-FARABI
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR
PJM3105
65
PERKEMBANGAN FIZIKAL KESIHATAN DAN KESELAMATAN KANAK-KANAK
PRA3103
44


252
19 MEI 2012  (SABTU)
2.30 - 5.00 PM (2 1/2 JAM)
PPG SEM. 2
PENDIDIKAN AL-QURAN SEK. RENDAH
PIM3103
96
MIKRO 1


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
20 MEI 2012 (AHAD)
8.30 - 11.30 am                   (3 Jam)
PPG SEM.2
ENGLISH PHONETICS PHONOLOGY
TSL3104
87
AL-FARABI
20 MEI 2012 (AHAD)
2.30-5.00 pm           (2 Jam 30 minit)
PPG SEM.2
MATEMATIK KEPUTUSAN
MTE3104
143
AL-FARABI
ANATOMI DAN FISIOLOGI
PJM3106
65
PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK
PRA3104
44


252
20 MEI 2012 (AHAD)
2.30-5.00 pm           (2 Jam 30 minit)
PPG SEM.2
PENDIDIKAN AQIDAH SEKOLAH RENDAH
PIM3104
96
MIKRO 1


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
21 MEI 2012 (ISNIN)
8.30 - 11.00 am
(2 Jam 30 Minit)
PPISMP SEM. 2
PEMBINAAN NEGARA BANGSA
SJH1104
26
AL-FARABI
8.30 - 11.30 am                   (3 Jam)
PISMP SEM. 1
INTRODUCTION TO LINGUISTICS
TSL3101
130
8.30 - 11.00 am                   (2 1/2 Jam)
PENGENALAN KURIKULUM PEND. ISLAM SEK. REN
PIM3101
41
8.30 - 11.30 am
(3 Jam)
PPG SEM. 1
INTRODUCTION TO LINGUISTICS
TSL3101
20
8.30 - 11.00 am                   (2 1/2 JAM)
PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH
BMM3101
28
PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PSV3101
29


274
21 MEI 2012 (ISNIN)
8.30 - 11.00 am                   (2 1/2 JAM)
PPG SEM. 1
PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH
PIM3101
77
MIKRO 1


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
21 MEI 2012 (ISNIN)
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
PISMP SEM. 1
MENGENAL NOMBOR
MTE3101
22
AL-FARABI
ASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PRA3101
23
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
DPLI SEM. 1 (GSTT)
PENDIDIKAN SENI VISUAL
SVN2103
60
ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY FOR ORACY SKILLS AND LANGUAGE ARTS
ELM2103
36
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
PPISMP SEM. 2
SEJARAH ASIA TENGGARA SEHINGGA PENDUDUKAN JEPUN
SJH1106
26
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
PPG SEM. 1
MENGENAL NOMBOR
MTE3101
35
HIDUPAN DAN PROSES KEHIDUPAN
SCE3101
34
PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN KHAS
PKU3101
28
TEORI MUZIK 1
MZU3102
15
PENGENALAN KEPADA PEMULIHAN
PKP3101
44
323


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
22 MEI 2012 (SELASA)
8.30 - 11.00 am       (2 1/2 Jam)
PISMP SEM. 3
TEACHING VOCABULARY AND READING SKILLS IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM
TSL3106
57
AL-FARABI
PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH
PIM3105
65
PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI
PSS3105
21
STATISTIK
MTE3105
40
FIZIK DALAM KEHIDUPAN HARIAN
SCE3105
45
PENDIDIKAN LUAR
PJM3108
21
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PSV3105
23
ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY
PKB3105
22
PENDIDIKAN DISLEKSIA
PKP3105
20


314
22 MEI 2012 (SELASA)
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
PISMP SEM. 5
SINTAKSIS BAHASA MELAYU
BMM3110
21
AL-FARABI
PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM
PIM3110
21
BUMI DAN ANGKASA LEPAS
SCE3110
22
ALGEBRA LINEAR
MTE3110
48
SEJARAH DAN APRESIASI
PSV3110
20
PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL
PSS3110
42
ISU DAN TRENDA DALAM PEMULIHAN
PKP3111
19
SPECIAL METHODS IN TEACHING & LEARNING SCIENCE
PKB3110
22


215


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
23 MEI 2012
(RABU)
8.30 – 9.45 am        (1 1/4 Jam)
PPISMP SEM. 2
PENDIDIKAN JASMANI I
PJ2311P5
26
MIKRO 1
PENGAJIAN ISLAM II
PA2312P5
41
8.30 - 11.00 am       (2 1/2 JAM)
PISMP SEM. 1
PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM
PIM3102
41
108
8.30 - 11.30 am       (3 Jam)
PISMP SEM. 1
LITERATURE IN ENGLISH
TSL3102
130
MIKRO 2


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
23 MEI 2012
(RABU)
8.30 - 11.00 am                   ( 2 1/2 Jam)
PPG SEM.1
PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM
PIM3102
77
H1-H4
8.30 - 11.30 am       (3 Jam)
LITERATURE IN ENGLISH
TSL3102
20
97
23 MEI 2012
(RABU)
8.30 - 11.00 am                   ( 2 1/2 Jam)
PPG SEM.1
KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
BMM3117
28
C6 - C8
BAHASA VISUAL PERBANDINGAN
PSV3102
29


57
23 MEI 2012
(RABU)
8.30 - 11.00 am                   (2 1/2 Jam)
PISMP SEM. 3
SONGS AND POETRY FOR YOUNG LEARNERS
LGA3102
57
AL-FARABI
KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB
BAM3102
65
ANATOMI DAN FISIOLOGI
PJM3106
171
PENDIDIKAN KESELAMATAN 
PKE3102
21


314


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
23 MEI 2012
(RABU)
2.30 - 5.00 pm                   (2 1/2 Jam)
PISMP SEM. 1
KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK
MTE3102
22
MIKRO 2
PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH
PRA3102
23
PPG SEM. 1
KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK
MTE3102
35
PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK
SCE3102
34114
23 MEI 2012
(RABU)
2.30 - 3.45 pm
(1 1/4 Jam)
PPISMP (GSTT)           SEM. 1
PENDIDIKAN JASMANI I
PJ1311P4
9
AL-FARABI
2.30 - 5.00 pm         (2 1/2 Jam)
PPG SEM. 1
PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA & KOMUNIKASI
PKU3102
72
ASAS PENDIDIKAN MUZIK
MZU3104
15
PISMP SEM. 5
PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO PENDIDIKAN BAHASA ARAB
BAM3110
21
PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
BMM3103
19
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
PJM3112
175
311


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
24 MEI 2012 (KHAMIS)
8.30 – 9.45 am                  (1 1/4 Jam)
PPISMP SEM. 2
PENGAJIAN ISLAM II
PA2312P5
41
AL-FARABI
8.30 - 11.00 am       (2 1/2 Jam)
PISMPSEM. 7
PENYELIDIKAN TINDAKAN I - MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
MTE3113
39
PENYELIDIKAN TINDAKAN I - SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
SCE3113
22
PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
PIM3113
22
PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
PSS3113
18
PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN PRASEKOLAH (KAEDAH)
PRA3113
21
PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
PKB3113
20
PENYELIDIDKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN  PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
PKP3113
20
203
24 MEI 2012 (KHAMIS)
2.30 - 5.00 pm
(2  1/2 Jam)
PISMP SEM. 5
KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK
MZE3101
21
MIKRO 2
TARANNUM AL-QURAN
PQE3103
21
ENGLISH FOR THE LANGUAGE TEACHERS
ELE3103
70
112
2.30 - 5.00 pm
PISMP SEM. 5
TEACHING OF NUMBERS, FRACTIONS, DECIMALS AND PERCENTAGES
MTE3109
19
MIKRO 1
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
BMM3104
84
103


TARIKH
MASA
PROGRAM
MATA PELAJARAN
KOD KERTAS
JUMLAH
CALON
TEMPAT
24 MEI 2012 (KHAMIS)
2.30 - 5.00 pm                   (2 1/2 Jam)
PPISMP (GSTT)         SEM. 1
SEJARAH SOSIOEKONOMI MALAYSIA SEHINGGA 1970
SJH1102
9
AL-FARABI
PISMPSEM. 3
PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
BMM3101
21
ASAS PENDIDIKAN MUZIK
MZU3104
22
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
PSV3104
21
ENGLISH FOR UNDERGRADUATES 
ELE3101
85
PRIMARY SCIENCE CURRICULUM AND  PEDAGOGIES
SCE3104
57
TILAWAH DAN TAFSIR AL-QURAN
PQE3101
66
281

0 comments:

 

Template by BloggerCandy.com